访问计数 180021 (自2016年5月)
11791?1451994299
junhao.xiao TO  NuBot Research Team | 组织文章
发布时间:01/06/2016 00:31

name

Founder and director

Prof. Dr. Zhiqiang Zheng

Staff

Prof. Dr. Hui Zhang

Associate Prof. Dr. Huimin Lu

Dr. Junhao Xiao

Graduate students

Qinghua Yu

Wei Dai

Junkai Ren

Weijia Yao

Xieyuanli Chen

Sha Luo (female)

Runze Wang

Junchong Ma

Ruoyi Yan (female)

Yi Li

Qihang Qiu

Shaozun Hong

Bingxin Han (female)

Xiao Li

Zhiqian Zhou

Shanshan Zhu

Chenghao Shi

Alumni

Dr. Lin Liu

Dr. Fei Liu

Dr. Xiucai Ji

Associate Prof. Dr. Wenjie Shu

Dr. Dan Hai

Associate Prof. Dr. Xiangke Wang

Dr. Shaowu Yang

Dr. Lina Geng (female)

Dr. Shuai Tang

Dr. Zhiwen Zeng

Dr. Xiabin Dong

Dr. Dan Xiong

Mrs. Wei Liu

Mr. Yupeng Liu

Mr. Dachuan Wang

Mr. Baifeng Yu

Mr. Fangyi Sun

Mr. Lianhu Cui

Mr. Shengcai Lu

Mr. Peng Dong

Mr. Yubo Li

Mr. Xiaozhou Zhu

Mr. Qingzhu Cui

Mr. Xingrui Yang

Mr. Kaihong Huang

Mr. Shuai Cheng

Mr. Xiaoxiang Zheng

Mr. Yunlei Chen

Mr. Xianglin Yang

Mr. Yu Zhang

Mrs. Yaoyao Lan

Mr. Yuxi Huang

Mr. Yi Liu

Mr. Yuhua Zhong

Mr. Qiu Cheng

Mr. Peng Chen

Mrs. Minjun Xiong

Mr. Pan Wang

回复 (1)
  • 用户头像
    杨绍武 3年前

  • Cancel Reply