访问计数 322052 (自2016年5月)
11791?1451994299
junhao.xiao TO  NuBot Research Team | 组织文章
发布时间:01/06/2016 00:31

name

Founder and director

Prof. Dr. Zhiqiang Zheng

Staff

Prof. Dr. Hui Zhang

Associate Prof. Dr. Huimin Lu

Associate Prof. Dr. Junhao Xiao

Dr. Zhiwen Zeng

Dr. Ming Xu

Dr. Qinghua Yu

Dr. Kaihong Huang

Graduate students

Xiaoxiang Zheng

Wei Dai

Weijia Yao

Xieyuanli Chen

Bailiang Chen

Bingxin Han (female)

Xiao Li

Zhiqian Zhou

Shanshan Zhu (female)

Chenghao Shi

Zirui Guo

Pengming Zhu

Zhengyu Zhong

Yang Zhao

Chuang Cheng

Wenbang Deng

Che Guo

Haoran Ren

Daoxun Zhang

Junqi Zhang

Yao Li

Zhiwen Zhang

Alumni

Dr. Lin Liu

Dr. Fei Liu

Dr. Xiucai Ji

Prof. Dr. Wenjie Shu

Dr. Dan Hai

Associate Prof. Dr. Xiangke Wang

Dr. Shaowu Yang

Dr. Lina Geng (female)

Dr. Shuai Tang

Dr. Jie Liang

Dr. Xiabin Dong

Dr. Dan Xiong

Mrs. Wei Liu

Mr. Yupeng Liu

Mr. Dachuan Wang

Mr. Baifeng Yu

Mr. Fangyi Sun

Mr. Lianhu Cui

Mr. Shengcai Lu

Mr. Peng Dong

Mr. Yubo Li

Mr. Xiaozhou Zhu

Mr. Qingzhu Cui

Mr. Xingrui Yang

Mr. Kaihong Huang

Mr. Shuai Cheng

Mr. Xiaoxiang Zheng

Mr. Yunlei Chen

Mr. Xianglin Yang

Mr. Yu Zhang

Mrs. Yaoyao Lan

Mr. Yuxi Huang

Mr. Yi Liu

Mr. Yuhua Zhong

Mr. Qiu Cheng

Mr. Junkai Ren

Mr. Peng Chen

Mrs. Minjun Xiong

Mr. Pan Wang

Mrs. Sha Luo

Mr. Runze Wang

Mr. Junchong Ma

Mrs. Ruoyi Yan

Mr. Yi Li

Mr. Qihang Qiu

Mr. Shaozun Hong

回复 (1)
  • 用户头像
    杨绍武 8年前

  • Cancel Reply